ទីតាំងការិយាល័យនៅ Shipley

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shipley

1st floor East Suite Waterfront


ការិយាល័យ ចាប់ពី £5.70 - £7.90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shipley

Fearnley Mill


ការិយាល័យ ចាប់ពី £3.90 - £5.30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shipley

Building 3


ការិយាល័យ ចាប់ពី £5.20 - £7.10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shipley

No 2 Wellington Place


ការិយាល័យ ចាប់ពី £5.20 - £7.10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shipley

Ground, First and Second


ការិយាល័យ ចាប់ពី £7.90 - £10.80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shipley

7 Park Row


ការិយាល័យ ចាប់ពី £9.00 - £12.40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shipley

Pinnacle


ការិយាល័យ ចាប់ពី £5.70 - £7.90
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shipley

Ground and first floor


ការិយាល័យ ចាប់ពី £5.20 - £7.10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Shipley

Unit G37b


ការិយាល័យ ចាប់ពី £4.90 - £6.70

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Shipley.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399