ទីតាំងការិយាល័យនៅ Wakefield

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Wakefield

Unit G37b


ការិយាល័យ ចាប់ពី £4.90 - £6.70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Wakefield

Building 3


ការិយាល័យ ចាប់ពី £5.10 - £7.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Wakefield

Ground, First and Second


ការិយាល័យ ចាប់ពី £7.50 - £10.30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Wakefield

7 Park Row


ការិយាល័យ ចាប់ពី £9.00 - £12.40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Wakefield

No 2 Wellington Place


ការិយាល័យ ចាប់ពី £5.70 - £7.90
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Wakefield

Pinnacle


ការិយាល័យ ចាប់ពី £5.70 - £7.90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Wakefield

1200 Century Way


ការិយាល័យ ចាប់ពី £5.10 - £7.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Wakefield

Fearnley Mill


ការិយាល័យ ចាប់ពី £3.30 - £4.60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Wakefield

1st floor East Suite Waterfront


ការិយាល័យ ចាប់ពី £5.70 - £7.90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Wakefield

Management Suite


ការិយាល័យ ចាប់ពី £2.40 - £3.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Wakefield

7th Floor, 2 Pinfold Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី £5.50 - £7.50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Wakefield

1 Concourse Way


ការិយាល័យ ចាប់ពី £6.80 - £9.30

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Wakefield.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399