ទីតាំងការិយាល័យនៅ Chippenham

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Chippenham

Leigh Delamere Motorway Services


ការិយាល័យ ចាប់ពី £5.20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Chippenham

Lime Kiln House


ការិយាល័យ ចាប់ពី £5.20 - £6.50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Chippenham

2nd & 3rd Floors


ការិយាល័យ ចាប់ពី £10.90 - £15.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Chippenham

Windmill Hill Business Park


ការិយាល័យ ចាប់ពី £4.90 - £6.80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Chippenham

Rivermead Drive


ការិយាល័យ ចាប់ពី £3.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Chippenham

Redwood House


ការិយាល័យ ចាប់ពី £5.70 - £7.80
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Chippenham

1 Friary


ការិយាល័យ ចាប់ពី £7.40 - £10.10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Chippenham

Lower Castle Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី £7.40 - £10.10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Chippenham

2430 / 2440 The Quadrant


ការិយាល័យ ចាប់ពី £4.40 - £6.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Chippenham

All Saints' Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី £8.10 - £11.20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Chippenham

Broad Quay House


ការិយាល័យ ចាប់ពី £7.40 - £9.20

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Chippenham.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399