ទីតាំងការិយាល័យនៅ Gardena

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖

879 West 190th Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី $11.00

21515 Hawthorne Blvd.


ការិយាល័យ ចាប់ពី $12.00

2447 Pacific Coast Highway


ការិយាល័យ ចាប់ពី $13.00

400 Continental Blvd


ការិយាល័យ ចាប់ពី $9.00

360 N. Pacific Coast Highway


ការិយាល័យ ចាប់ពី $12.00

5999 Center Dr.


ការិយាល័យ ចាប់ពី $12.00

Howard Hughes Center


ការិយាល័យ ចាប់ពី $11.00

12777 W. Jefferson Blvd.


ការិយាល័យ ចាប់ពី $8.00

609 Deep Valley Drive


ការិយាល័យ ចាប់ពី $11.00

222 West 6th Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី $7.00

10100 Venice Blvd


ការិយាល័យ ចាប់ពី $16.00

111 West Ocean Blvd.


ការិយាល័យ ចាប់ពី $6.00

5800 S. Eastern Ave.


ការិយាល័យ ចាប់ពី $12.00

777 S. Alameda


ការិយាល័យ ចាប់ពី $14.00

3415 South Sepulveda Blvd.


ការិយាល័យ ចាប់ពី $11.00

515 South Flower Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី $9.00
តម្រូវការខ្ពស់

633 West Fifth Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី $9.00

445 S. Figueroa Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី $9.00

5670 Wilshire Blvd


ការិយាល័យ ចាប់ពី $13.00

8383 Wilshire Blvd


ការិយាល័យ ចាប់ពី $11.00

145 S. Fairfax Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី $14.00

2029 Century Park East


ការិយាល័យ ចាប់ពី $14.00

1901 Avenue of the Stars


ការិយាល័យ ចាប់ពី $10.00

9465 Wilshire Boulevard


ការិយាល័យ ចាប់ពី $16.00

1800 Century Park East


ការិយាល័យ ចាប់ពី $10.00

2450 Colorado Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី $13.00

10100 Santa Monica Boulevard


ការិយាល័យ ចាប់ពី $11.00

2500 Broadway


ការិយាល័យ ចាប់ពី $14.00

730 Arizona Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី $16.00

10880 Wilshire Blvd.


ការិយាល័យ ចាប់ពី $10.00

12100 Wilshire Boulevard


ការិយាល័យ ចាប់ពី $10.00

11601 Wilshire Blvd.


ការិយាល័យ ចាប់ពី $6.00

17777 Center Court Drive


ការិយាល័យ ចាប់ពី $10.00

8560 W. Sunset Blvd.


ការិយាល័យ ចាប់ពី $13.00

1800 North Vine Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី $22.00

6 Centerpointe Drive


ការិយាល័យ ចាប់ពី $9.00

201 N. Brand Blvd.


ការិយាល័យ ចាប់ពី $9.00

4100 W. Alameda Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី $11.00

450 North Brand Blvd.


ការិយាល័យ ចាប់ពី $12.00

Glendale Plaza


ការិយាល័យ ចាប់ពី $10.00

5250 Lankershim Blvd.


ការិយាល័យ ចាប់ពី $14.00

117 East Colorado Blvd.


ការិយាល័យ ចាប់ពី $15.00

680 E Colorado Blvd.


ការិយាល័យ ចាប់ពី $13.00

15233 Ventura Blvd.


ការិយាល័យ ចាប់ពី $16.00

303 North Glenoaks Blvd.


ការិយាល័យ ចាប់ពី $14.00

155 N. Lake Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី $13.00

16501 Ventura Blvd.


ការិយាល័យ ចាប់ពី $15.00

22809 Pacific Coast Highway


ការិយាល័យ ចាប់ពី $13.00

440 E. Huntington Drive


ការិយាល័យ ចាប់ពី $9.00

135 South State College Blvd.


ការិយាល័យ ចាប់ពី $11.00

333 City Boulevard West


ការិយាល័យ ចាប់ពី $10.00

2400 East Katella


ការិយាល័យ ចាប់ពី $10.00

1050 West Lakes Drive


ការិយាល័យ ចាប់ពី $12.00

21900 Burbank Blvd.


ការិយាល័យ ចាប់ពី $10.00

6320 Canoga Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី $8.00

4500 Park Granada Blvd


ការិយាល័យ ចាប់ពី $19.00

6303 Owensmouth Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី $9.00

1100 Town and Country Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី $10.00

1370 Valley Vista Drive


ការិយាល័យ ចាប់ពី $8.00

Plaza Tower I


ការិយាល័យ ចាប់ពី $12.00

555 Anton Blvd.


ការិយាល័យ ចាប់ពី $13.00

4695 MacArthur Court


ការិយាល័យ ចាប់ពី $7.00

17901 Von Karman Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី $9.00
តម្រូវការខ្ពស់

17875 Von Karman Ave


ការិយាល័យ ចាប់ពី $15.00

895 Dove Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី $7.00

5000 Birch Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី $8.00

19800 MacArthur Blvd.


ការិយាល័យ ចាប់ពី $8.00

30700 Russell Ranch Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី $14.00

2945 Townsgate Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី $15.00

530 Technology Dr.


ការិយាល័យ ចាប់ពី $17.00

7545 Irvine Center Drive


ការិយាល័យ ចាប់ពី $11.00

300 Spectrum Center Drive


ការិយាល័យ ចាប់ពី $11.00

23046 Avenida de la Carlota


ការិយាល័យ ចាប់ពី $10.00

25350 Magic Mountain Parkway


ការិយាល័យ ចាប់ពី $13.00

3200 Guasti Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី $11.00

3281 E. Guasti Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី $14.00

30211 Avenida de las Banderas


ការិយាល័យ ចាប់ពី $9.00

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Gardena.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 360