ទីតាំងការិយាល័យនៅ Orlando

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Orlando

111 North Orange Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី $8.90 - $12.30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Orlando

618 E. South Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី $12.80 - $17.60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Orlando

941 West Morse Boulevard


ការិយាល័យ ចាប់ពី $16.70 - $23.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Orlando

5323 Millenia Lakes Blvd.


ការិយាល័យ ចាប់ពី $12.80 - $17.60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Orlando

555 Winderley Place


ការិយាល័យ ចាប់ពី $8.90 - $12.30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Orlando

1800 Pembrook Drive


ការិយាល័យ ចាប់ពី $8.90 - $12.30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Orlando

9100 Conroy Windermere Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី $16.70 - $23.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Orlando

7380 W. Sand Lake Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី $15.10 - $20.70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Orlando

3505 Lake Lynda Drive


ការិយាល័យ ចាប់ពី $16.70 - $23.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Orlando

6900 Tavistock Lakes Blvd.


ការិយាល័យ ចាប់ពី $20.30 - $27.80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Orlando

801 International Parkway


ការិយាល័យ ចាប់ពី $8.90 - $11.20

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Orlando.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399