ទីតាំងការិយាល័យនៅ Ponte Vedra

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Ponte Vedra

822 N. A1A Highway


ការិយាល័យ ចាប់ពី $15.60 - $19.50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Ponte Vedra

10752 Deerwood Park Blvd


ការិយាល័យ ចាប់ពី $10.90 - $15.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Ponte Vedra

10151 Deerwood Park Boulevard


ការិយាល័យ ចាប់ពី $10.90 - $15.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Ponte Vedra

12724 Gran Bay Parkway West


ការិយាល័យ ចាប់ពី $10.90 - $15.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Ponte Vedra

4651 Salisbury Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី $10.90 - $15.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Ponte Vedra

4720 Salisbury Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី $8.10 - $11.10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Ponte Vedra

841 Prudential Drive


ការិយាល័យ ចាប់ពី $8.10 - $11.10
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Ponte Vedra

50 N. Laura Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី $11.40 - $15.70

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Ponte Vedra.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399