ទីតាំងការិយាល័យនៅ Overland Park

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Overland Park

7300 West 110th Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី $8.50 - $11.70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Overland Park

7500 College Blvd


ការិយាល័យ ចាប់ពី $9.50 - $13.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Overland Park

9393 West 110th St.


ការិយាល័យ ចាប់ពី $8.50 - $11.70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Overland Park

5251 West 116th Place


ការិយាល័យ ចាប់ពី $11.50 - $15.80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Overland Park

800 E. 101st Terrace


ការិយាល័យ ចាប់ពី $7.10 - $9.80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Overland Park

435 Nichols Road, Suite 200


ការិយាល័យ ចាប់ពី $13.80 - $18.90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Overland Park

Two Pershing Square


ការិយាល័យ ចាប់ពី $9.10 - $12.50
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Overland Park

107 W. 9th Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី $7.40 - $10.20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Overland Park

1201 N.W. Briarcliff Parkway


ការិយាល័យ ចាប់ពី $12.40 - $17.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Overland Park

200 NE Missouri Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី $7.10 - $9.80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Overland Park

7280 N.W. 87th Terrace


ការិយាល័យ ចាប់ពី $9.10 - $12.50

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Overland Park.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399