ទីតាំងការិយាល័យនៅ Henderson

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Henderson

170 S. Green Valley Parkway


ការិយាល័យ ចាប់ពី $14.80 - $20.30
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Henderson

871 Coronado Center Drive


ការិយាល័យ ចាប់ពី $9.20 - $12.60
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Henderson

2850 W. Horizon Ridge Parkway


ការិយាល័យ ចាប់ពី $10.00 - $12.50
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Henderson

6671 S. Las Vegas Blvd.


ការិយាល័យ ចាប់ពី $18.30 - $25.10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Henderson

3960 Howard Hughes Parkway


ការិយាល័យ ចាប់ពី $13.90 - $19.20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Henderson

3753 Howard Hughes Parkway


ការិយាល័យ ចាប់ពី $13.90 - $19.20
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Henderson

400 S. 4th Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី $12.40 - $17.00
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Henderson

2300 West Sahara Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី $10.30 - $14.20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Henderson

7455 Arroyo Crossing


ការិយាល័យ ចាប់ពី $13.90 - $19.20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Henderson

500 North Rainbow Blvd


ការិយាល័យ ចាប់ពី $10.20 - $12.70
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Henderson

9205 West Russell Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី $13.90 - $19.20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Henderson

7251 West Lake Mead Boulevard


ការិយាល័យ ចាប់ពី $12.40 - $17.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Henderson

410 South Rampart


ការិយាល័យ ចាប់ពី $16.70 - $20.80
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Henderson

1180 North Town Center Drive


ការិយាល័យ ចាប់ពី $12.40 - $17.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Henderson

1980 Festival Plaza Drive


ការិយាល័យ ចាប់ពី $18.30 - $25.10

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Henderson.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ 023 962 399