ទីតាំងការិយាល័យនៅ Austin

ធ្វើការងារគ្រប់កន្លែងសម្រាប់តាមម៉ោង ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ខែ ឬឆ្នាំ។
តម្លៃគឺសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល 24 ខែ អាស្រ័យលើភាពទំនេរ។

ទីតាំងទាំងអស់
តម្រៀបតាមប្រភេទដោយ៖
តម្រូវការខ្ពស់
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Austin

501 Congress Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី $18.80 - $25.90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Austin

100 Congress Avenue


ការិយាល័យ ចាប់ពី $18.80 - $25.90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Austin

111 Congress


ការិយាល័យ ចាប់ពី $17.40 - $24.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Austin

2021 Guadalupe Street


ការិយាល័យ ចាប់ពី $14.00 - $19.20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Austin

901 Mopac Expressway South


ការិយាល័យ ចាប់ពី $17.40 - $24.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Austin

3800 North Lamar Blvd.


ការិយាល័យ ចាប់ពី $17.40 - $24.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Austin

1250 Capital of Texas Highway South


ការិយាល័យ ចាប់ពី $17.40 - $24.00
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Austin

7600 Chevy Chase Drive


ការិយាល័យ ចាប់ពី $13.40 - $18.40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Austin

Plaza 7000


ការិយាល័យ ចាប់ពី $14.90 - $20.40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Austin

7500 Rialto Blvd.


ការិយាល័យ ចាប់ពី $18.80 - $25.90
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Austin

9442 Capital of TX Hwy N


ការិយាល័យ ចាប់ពី $16.80 - $23.10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Austin

9600 Great Hills Trail


ការិយាល័យ ចាប់ពី $14.90 - $20.40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Austin

6500 River Place Blvd, Building 7


ការិយាល័យ ចាប់ពី $13.40 - $18.40
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Austin

12600 Hill Country Boulevard


ការិយាល័យ ចាប់ពី $21.70 - $27.10
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Austin

13785 Research Blvd.


ការិយាល័យ ចាប់ពី $18.30 - $25.20
ការិយាល័យបម្រើសេវាកម្មជួលនៅក្នុងទីក្រុង Austin

1 Chisholm Trail Road


ការិយាល័យ ចាប់ពី $14.90 - $20.40

ស្វែងរកច្រើនទៀតអំពីទីតាំងរបស់យើងនៅ Austin.
ទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំឥឡូវនេះ +855 23 962 399