ទើបបើកថ្មីៗ និងបើកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ

មើលបញ្ជីពេញលេញនៃមជ្ឈមណ្ឌលអាជីវកម្មនៅជុំវិញពិភពលោកដែលទើបបើកថ្មី និងបើកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ។ រៀបចំការិយាល័យតាមការចង់បានរបស់អ្នក ជួលបន្ទប់ប្រជុំតាមតម្រូវការរបស់អ្នក បញ្ជូនអ៊ីមែល និងការហៅទូរសព្ទទៅកាន់ការិយាល័យនិម្មិតរបស់អ្នក ឬធ្វើការនៅគ្រប់ពេលវេលា និងគ្រប់ទីកន្លែងដែលអ្នកចង់នៅក្នុងការិយាល័យធ្វើការរួមគ្នា។ ទទួលបានសិទ្ធិចូលប្រើការិយាល័យប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈគ្រប់ប្រភេទរបស់យើង ផ្អែកតាមមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មក្នុងទីក្រុង បណ្តុំអាគារពាណិជ្ជកម្ម ព្រលានយន្តហោះ ស្ថានីយ៍រថភ្លើង និងកន្លែងផ្តល់សេវាកម្មសម្រាប់យានយន្ត ចាប់ពីការិយាល័យសម្រាប់សហគ្រិន រហូតដល់អាជីវកម្មសកល។

ការមើល៖

ទើបបើកថ្មីៗ

ចុចដើម្បីមើលមជ្ឈមណ្ឌល។

ធ្នូ 2019

វិច្ឆិកា 2019

បើកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ

ធ្នូ 2019

Canada Toronto, Yonge and St Clair
Canada Montreal, Cité Multimédia
Djibouti Djibouti, Djibouti, Salaam Tower
France Versailles, Versailles Chantier
Israel Kfar Saba, Kfar Saba, O-tech
Netherlands Enschede, Capitool
New Zealand Auckland, Auckland, 501 K-Road
Spain Madrid, Madrid, Jose Abascal
United States Seattle, Belltown
United States Santa Monica, Water Garden
United States New York City, Hell's Kitchen
United States Brooklyn, Brooklyn - Dumbo
United States New York City, Penn Plaza
United States Atlanta, Atlanta, Concourse

មករា 2020

Azerbaijan Baku, Baku, ASK Plaza
Canada Ottawa, Ottawa - Laurier
Canada Toronto, Toronto, Gladstone
Colombia Barranquilla, Barranquilla, Green Towers
France Villeurbanne, Villeurbanne, Carré de Soie
France Brunoy, Brunoy, Stop & Work Brunoy
Germany Hamburg, Hamburg, Hohe Bleichen
Germany Berlin, Berlin, Spindlershof
Germany Oldenburg, Oldenburg, Stau 125
Greece Athens, Athens, Theanous
Guyana Georgetown, Georgetown, Waterloo Street
Iceland Reykjavik, Reykjavik, Urdarhvarf 8
Italy Milan, Milan, Washington
Japan Hiroshima-shi, Hiroshima, Shin Hiroshima Building
Japan Matsuyama, Ehime, Matsuyamashiekimae
Netherlands Almere, Almere, Station
Norway Bergen, Bergen, Flesland Airport
Poland Warsaw, Warsaw, Witosa Point
Poland Krakow, Krakow, Fabryka Kart
Portugal Lisbon, Lisbon, Marques de Pombal
Sweden Malmo, Malmö, Hyllie
United Kingdom London, London, 100 Bishopsgate
United States Miami, Lincoln Road

កុម្ភៈ 2020

Austria Vienna, Vienna, Icon Tower
Czech Republic Prague, Prague, Smichoff
Norway Bergen, Bergen, Vaskerelven

ស្វែងរកទីតាំងរបស់យើង