សូមអភ័យទោស យើងរក {{term}}មិនឃើញទេ។ សូមព្យាយាមម្តងទៀត។

ចូលធ្វើទំនាក់ទំនងនៅថ្ងៃនេះ
អ៊ីម៉ែលមកពួកយើង ទាញយកកម្មវិធីរបស់យើង
Included as part of a business package plan.
Direct your calls to any Regus business centre, where someone will answer with your company name. Calls can then be diverted to a phone of your choice with access to a 24-hour voicemail service available.
Why choose Regus call answering?
International presence
Direct calls to a Regus Office at over ​3000 locations across the globe.
Access to markets
Enter new markets without opening a permanent office.
Why choose Regus call answering?
What does call answering include?
Personalised responses
Calls answered in your company name.
24/7 voicemail
Access to voicemail services and call diverts.
Call notifications
Be notified whenever you receive a call by SMS or email.
Who would benefit from call answering?
Growing businesses
Test out new markets without needing a permanent office.
បុគ្គល
Easy to keep your personal and work calls separate.

អត្ថបទ និងធនធានមានប្រយោជន៍

    គេហទំព័រនេះប្រើខូគីដើម្បីពង្រឹងបទពិសោធន៍គេហទំព័ររបស់អ្នក។ គោលការណ៍ខូគី