សូមអភ័យទោស យើងរក {{term}}មិនឃើញទេ។ សូមព្យាយាមម្តងទៀត។

ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើសជម្រើសដំណើរការកន្លែងការងារពេលមានអាសន្នជាមួយ Regus?

ការដំណើរការពេលមានអាសន្ននៅជុំវិញពិភពលោក

បន្តដំណើរការការិយាល័យរបស់អ្នកជាមួយការិយាល័យបម្រុងដែលអាចប្រើបាននៅទីតាំងជាង 3000 កន្លែងជុំវិញពិភពលោក។

កន្លែងមានការធានា

ជាមួយការិយាល័យដែលមានការធានាសម្រាប់ពេលមានអាសន្ន អ្នកអាចប្រាកដថានឹងមានកន្លែងការងារបម្រុងសម្រាប់ធ្វើការជានិច្ច។

ការិយាល័យមានការស្វាគមន៍

អគារការិយាល័យមានការប្រើប្រាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ ហើយក្រុមការងារនៅនឹងកន្លែងសម្រាប់ផ្តល់ជំនួយនឹងធ្វើឱ្យប្រាកដថា អាជីវកម្មរបស់អ្នកនឹងមានការគាំទ្រពេញលេញ។

មានភាពបត់បែនបំផុត

ជ្រើសរើសបណ្តាញទីតាំងទូទាំងសកលលោក និងជ្រើសរើសទីតាំងសម្រាប់ដំណើរការពេលមានអាសន្ន នៅពេលដែលមានគ្រោះមហន្តរាយកើតឡើង។

ប្រតិបត្តិការប្រកបដោយភាពមុតមាំ 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ

វារហ័ស និងងាយស្រួលរៀបចំ ហើយយើងនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នក 365 ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំ ដូច្នេះអ្នកនឹងមានសុវត្ថិភាពជានិច្ចជាមួយ Regus។

ជម្រើសដំណើរការពេលមានអាសន្ន

ឌីណាមិច

ដំណើរការពេលមានអាសន្នគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងការិយាល័យឯកជននៃបណ្តាញ Regus។

• ស័ក្តិសមសម្រាប់ក្រុមការងារចល័ត
• ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាមួយការដំណើរការកន្លែងការងារឡើងវិញដេលមានការធានា
• ដំណើរការពេលមានអាសន្នគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងបណ្តាញ Regus
• ថ្ងៃដំណើរការពេលមានអាសន្ន 30 ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំ ដែលមានសុពលភាពព្រឹត្តិការណ៍មួយ ឬច្រើន
• ថ្ងៃសាកល្បងប្រចាំឆ្នាំពីរថ្ងៃសម្រាប់ទីតាំងនីមួយៗ

បម្រុងទុក

ការិយាល័យដែលអាចជឿទុកចិត្តបានមានផ្តល់ជូនភ្លាមៗនៅមជ្ឈមណ្ឌលដែលអ្នកជ្រើសរើស។

• ស័ក្តិសមសម្រាប់ក្រុមការងារចល័ត
• កន្លែងការងារសម្រាប់ដំណើរការពេលមានអាសន្នដែលអាចជឿទុកចិត្តបានមានផ្តល់ជូន 24/7/365
• រៀបចំសម្រាប់តម្រូវការប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា និងទូរសព្ទជាស្រេច
• កំណត់ទីតាំង និងរៀបចំកន្លែងទុកដាក់ជាស្រេច
• ប្រើទីតាំងនោះសម្រាប់តម្រូវការអាជីវកម្មផ្សេងទៀត

ស្វែងរកទីតាំង

ស្វែងរកកន្លែងដំណើរការការងារពេលមានអាសន្ននៅជិតៗអ្នក

ស្វែងរកទីតាំង

អូសរបាររំកិល ដើម្បីបង្កើនវិសាលភាពស្វែងរករបស់អ្នក។

0
200
បញ្ចូលទីតាំងផ្សេង

សូមអភ័យទេសដែលមិនមានមជ្ឈមណ្ឌលណាមួយត្រូវបានរកឃើញ សូមកែប្រែការស្វែងរករបស់អ្នកនិងព្យាយាមម្តងទៀត

ប្រៀបធៀបផលិតផលរបស់យើង

មានកញ្ចប់ពីរសម្រាប់អ្នកធ្វើការជ្រើសរើសដែលធ្វើឱ្យអ្នកអស់ក្តីបារម្ភ។

មុខងារ

ឌីណាមិច

ការដំណើរការកន្លែងការងារពេលមានអាសន្នដែលមានភាពបត់បែន

ការិយាល័យឯកជនពេលដែលអ្នកត្រូវការបំផុត។

បម្រុងទុក

ការដំណើរការកន្លែងការងារពេលមានអាសន្នភ្លាមៗ

ការិយាល័យដែលអាចជឿទុកចិត្តសម្រាប់អ្នក និងអាចប្រើប្រាស់បាន 24/7

ការិយាល័យផ្តល់សេវាកម្មឯកជនដែលមានអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿនលំដាប់ជំនួញ (ខ្សែ និងឥតខ្សែ)
ឥតគិតថ្លៃលើថ្ងៃប្រើប្រាស់ប្រចាំឆ្នាំ (ថ្ងៃទាំងនេះអាចមានសុពលភាពសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ច្រើន)
30
ឥតកំណត់U
រួមបញ្ចូលថ្ងៃសាកល្បងក្នុងមួយឆ្នាំ
2
ឥតកំណត់U
ប្រើប្រាស់សាលអាជីវកម្ម Regus ជាង 2000 Regus នៅក្នុងតំបន់ដែលអ្នកធ្វើអាជីវកម្ម
អាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រដែលមានការរៀបចំសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក 24 ម៉ោង
ការណែនាំអំពីដំណើរការពេលមានអាសន្នត្រូវបានរៀបចំជាស្រេច
បណ្តាញទូរសព្ទប្រកាសហេតុការណ៍ 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ
រួមបញ្ចូលការបោះពុម្ព និងការថតចម្លង
ទូរសព្ទសម្រាប់ជំនួញដែលមានការហៅចូលផ្ទាល់ (DDI)
ប្រើប្រាស់បន្ទប់ប្រជុំនៅកន្លែងផ្ទាល់ដែលមានការបញ្ចុះតម្លៃ
ទំនាក់ទំនងតាមជាវីដេអូបញ្ចុះនៅកន្លែងផ្ទាល់ដែលមានការបញ្ចុះតម្លៃ
ដំណោះស្រាយនៃដំណើរការកន្លែងការងារពេលមានអាសន្នដ៏ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់៖
អ្នកធ្វើការចល័ត
អាជីវកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យម
ការិយាល័យសាខា
បន្ទប់ក្រុមការងារ
បន្ទប់ពាណិជកម្ជ
បន្ទប់បញ្ជា
=
អ្នកធ្វើការចល័ត, អាជីវកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យម, ការិយាល័យសាខា, បន្ទប់ក្រុមការងារ
=
បន្ទប់ពាណិជកម្ជ, បន្ទប់បញ្ជា
U
=
ឥតកំណត់

វិធីការពារអាជីវកម្មរបស់អ្នកពីគ្រោះមហន្តរាយ

ទាញយកក្រដាសស និងបញ្ជីត្រួតពិនិត្យរបស់យើងដោយឥតគិតថ្លៃ និងស្វែងយល់អំពីវិធីត្រៀមសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នកក្នុងករណីដែលមានហេតុការណ៍អាក្រក់បំផុតកើតឡើង។

ករណីសិក្សា

ស្ថាប័នជាច្រើនបានប្រើ Regus សម្រាប់តម្រូវការដំណើរការកន្លែងការងារពេលមានអាសន្នរបស់គេរួចហើយ។

តើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការផ្តល់ជូនសេវាកម្មកន្លែងធ្វើការនៅពេលមានអាសន្ន Regus ទៅដល់អតិថិជនរបស់អ្នកដែរទេ?

ដោយមាន Regus នៅជាមួយអ្នក អ្នកអាចផ្តល់ដំណោះស្រាយដល់ក្រុមការងារសម្រាប់ដំណើរការកន្លែងការងារពេលមានអាសន្នប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

តើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការផ្តល់ជូនសេវាកម្មកន្លែងធ្វើការនៅពេលមានអាសន្ន Regus ទៅដល់អតិថិជនរបស់អ្នកដែរទេ?

ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលយើងអាចជួយអ្នកឱ្យរីកចម្រើនដោយប្រើដំណោះស្រាយនៃកន្លែងធ្វើការនៅពេលមានអាសន្នប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតរបស់យើង។