សូមអភ័យទោស យើងរក {{term}}មិនឃើញទេ។ សូមព្យាយាមម្តងទៀត។
ការឆ្លើយតបរបស់ Regus ចំពោះ COVID-19

ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់តែមួយក្នុងសកលលោកដែលផ្តល់ជូនដំណោះស្រាយពេញលេញ

ធ្វើឱ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នករីកចម្រើនជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងតែពង្រីកអាជីវកម្មរបស់គេ។ កន្លែងធ្វើការនៅពេលមានអាសន្នរបស់ Regus បានពង្រីកខ្លួនច្រើនជាង 100% ជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំចុងក្រោយ។

យើងផ្តល់កម្រៃជើងសា 10% or 15% នៃតម្លៃកុងត្រាសរុបដែលមានការធានា និងការបង់ប្រាក់រហ័ស – ដោយទទួលបានការបង់ប្រាក់ជាមុន ហើយផ្តល់ជូនអ្នកនូវសិទ្ធិចូលប្រើស្ថិតិ និងទិន្នន័យដែលមានតម្លៃពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យក្នុងការបន្តអាជីវកម្ម។

ចូលរួមជាផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយកន្លែងធ្វើការជាសកលប្រកបដោយថាមពល ដែលជួយឱ្យអាជីវកម្មរួចផុតពីគ្រោះមហន្តរាយនៅសើ្ទរគ្រប់ទីក្រុងក្នុងពិភពលោកជាមួយក្រុមហ៊ុនតែមួយ។

ទាក់ទងក្រុមការងារកន្លែងធ្វើការនៅពេលមានអាសន្នរបស់យើង

ការិយាល័យធ្វើការនៅពេលមានសន្នទំហំតូច

ជួយឱ្យអតិថិជនរបស់អ្នករួចផុតពីគ្រោះមហន្តរាយបានរហ័សជាងមុន

យើងមានបណ្តាញកន្លែងធ្វើការសកលសម្រាប់ជួយសម្រួលដល់ការបន្តអាជីវកម្មដោយរលូនសម្រាប់អតិថិជនរបស់អ្នក។

កន្លែងធ្វើការដែលមានការធានា

បណ្តាញសកលរបស់យើងធានាចំពោះប្រតិបត្តិការនៃគម្រោងបន្តអាជីវកម្មរបស់អតិថិជនរបស់អ្នកអំឡុងពេលមានអាសន្ន ឬមានវិបត្តិ ដោយមិនឱ្យមានការរង់ចាំយូរ ឬការជាវហួសប្រមាណទេ។

ដំណោះស្រាយគន្លឹះជាសកល

តម្រូវការផ្សេងៗក្នុងការិយាល័យត្រូវបានរៀបចំ និងរួចរាល់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ដូចជា សេវាអ៊ីនធឺណិត និងទូរសព្ទលំដាប់អាជីវកម្ម អ្នកទទួលភ្ញៀវ ផ្ទះបាយ និងសេវាសម្អាត។

ងាយស្រួលគ្រប់គ្រង

មិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនច្រើនទេ – ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់តែមួយជាសកល ផ្តល់ជូនគោលការណ៍ជាវសាមញ្ញ សេវាបម្រើអតិថិជន 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃជារៀងរាល់ថ្ងៃ និងមិនគិតថ្លៃលើការរៀបចំ ឬមិនចាំបាច់មានទុនវិនិយោគទេ។

ទាក់ទងក្រុមការងារកន្លែងធ្វើការនៅពេលមានអាសន្នរបស់យើង

ចូលរួមជាផ្នែកមួយនៃសហគមន៍សកលរបស់យើង

យើងស្គាល់វិស័យនេះទាំងខាងក្នុង និងខាងក្រៅ។

យើងបានបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានជំនាញខាងចែករំលែកអ្វីដែលយើងបានរៀនសូត្រ ដើម្បីផ្តល់ជូនសិទ្ធិចូលប្រើស្ថិតិ និងទិន្នន័យដែលមានតម្លៃពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យក្នុងការបន្តអាជីវកម្ម។

ប្រើប្រាស់បរិក្ខារបស់យើងសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រោះពេលមានគ្រោះមហន្តរាយ និងការបន្តអាជីវកម្មដែលមានការឧបត្ថម្ភរួម

ពង្រីកផលបត្ររបស់អ្នក ហើយរីករាយជាមួយអត្ថប្រយោជណ៍បណ្តាញ Regus

បង្កើនឧត្តមភាពដល់អតិថិជនរបស់អ្នក តាមរយៈខ្លឹមសារប្រកបដោយភាពនឈានមុខគេ – ក្រដាសស ការស្រាវជ្រាវ និងករណីសិក្សា

ទាក់ទងមកយើងដោយផ្ទាល់ ដើម្បីចុះឈ្មោះធ្វើជាដៃគូបណ្តាញបង្កើតគណនី